Menu

Retningslinjer for bruk av bilder

Bildene i denne bildedatabasen tilhører Lyse AS og kan kun benyttes til redaksjonell bruk. Bildene er beskyttet av åndsverkloven og all bruk av bilder i bildedatabasen skal skje i henhold til disse retningslinjer og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Med redaksjonell bruk mener vi at bildene brukes til en redaksjonell sak, er av en viss offentlig interesse og rettes mot et anonymt publikum, for eksempel i forbindelse med nyhetshendelser i avisartikler, i magasiner eller på nettsteder. Det gis utelukkende brukstillatelse til bilder som knyttes mot direkte relevant tekst av en viss offentlig interesse for å dokumentere, beskrive eller formidle en nyhetssituasjon.

Bilder i bildedatabasen skal aldri benyttes til kommersiell bruk.

Lyse forbeholder seg retten til å kreve umiddelbart opphør av bildebruk som etter Lyses mening er i strid med redaksjonell bruk eller på annen måte oppleves i strid med god presseskikk.

Dersom det er angitt en fotograf ved bildet, skal fotograf krediteres fotografens navn og Lyse; «Foto: Kari Nordmann / Lyse». Der fotograf ikke er nevnt skal bildet krediteres; «Foto: Lyse».

Bildene må ikke selges, endres/omarbeides eller på annen måte gis videre til tredjepart uten Lyse sin tillatelse.